สาเหตุที่คนไม่กล้าเป็นผู้เลือก เพราะ

1. ชินกับของเดิม เคยเป็นอยู่อย่างไรก็อย่างนั้น ชินแล้ว
ไม่อยากเปลี่ยนแปลง

2. เลือกตามคนอื่น เพราะไม่ค่อยมั่นใจตัวเอง

จึงคิดว่าปลอดภัยถ้าจะเลือกตามคนอื่น

บางคนเลือกตามคำโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ

โดยไม่คิดเองเลยก็มี แม้แต่จะกินอาหาร ก็เลือกสั่งตามๆ กันใช่ไหม?

3. อยากได้ความรักจากคนอื่น คิดว่าถ้าเลือกตามเขา

เขาคงรักเรา ชอบเรา จึงเลือกตามเขาโดยไม่คิดมาก

4. มีคนช่วยเหลือมากไป เลยเลือกไม่เป็น เช่น

เด็กที่พ่อแม่รักและตามใจมาก พ่อแม่ช่วยเลือกตัดสินใจให้ตั้งแต่เด็กๆ

พอโตขึ้นเลยตัดสินใจไม่เป็น เลือกเองไม่ได้

5. มีประสบการณ์ชีวิตน้อย ไม่ค่อยได้เห็นโลกกว้างข้อมูลน้อย

6. กลัวความผิดพลาด กลัวถูกหาว่าเป็นคนโง่

กลัวเลือกผิด จึงคิดมาก กังวล ขณะนี้เรารู้แล้วว่าการเป็นผู้เลือก ทำให้เรามีค่า จงเลือกที่จะช่วยตัวเองให้มากขึ้น เลือกที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลง ไม่อดทนกับสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ฝึนทำในสิ่งที่ไม่อยากทำจริงๆ

เมื่อจะทำอะไร หรือไม่ทำอะไร ก็ให้คิดว่าฉันเลือกที่จะทำหรือไม่อยากทำสิ่งนั้น ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรายังไม่สามารถแก้ไขได้ และจำเป็นต้องอยู่ต่อไปจริงๆ ก็ให้คิดว่า“ฉันเลือกอยู่กับสิ่งนี้ จะรับผิดชอบและทำให้ดีที่สุด” ถ้ามีโอกาสเลือกใหม่ ฉันก็จะเลือกใหม่

เมื่อตัดสินใจเลือกแล้วให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

รับผิดชอบต่อผลของการเลือกนั้นด้วย

ถ้าได้ผลไม่ดี ไม่ถูกใจซ้ำๆ ก็มีสิทธิ์เลือกใหม่ได้

” ไม่มีคำว่าซังกะตายอยู่ ฝืนทำ หรือถูกบังคับให้ทำ

เพราะไม่มีทางเลือก…อีกต่อไป

จะมีแต่คำว่า เลือกอยู่…เลือกทำ ทั้งนั้น

ทั้งที่พอใจและไม่พอใจ

(แต่ก็ใช้คำว่า เลือกอยู่…เลือกทำแล้ว พร้อมรับผิดชอบ
และรอคอยโอกาสที่จะเลือกใหม่ต่อไป)

จะไม่มีวันเสียกำลังใจเลย

จะเกิดความภูมิใจและรู้สึกเป็นผู้ชนะในทุกโอกาส

…แม้ในยามวิกฤติ

(รู้จักชีวิต…โดยคุณหมอวิทยา นาควัชระ)

 

ที่มา : tummathailand